Privacy beleid en Cookies conform de wet AVG

Shelter VOF h.o. Shelter Vliegengordijnen, gevestigd aan Hoofdstraat 2, 5461JE, Veghel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.vliegengordijnenshop.nl - Hoofdstraat 2, 5461JE, Veghel +31 413 78 53 76

D. van Geloven is de Functionaris Gegevensbescherming van Shelter VOF h.o. Shelter Vliegengordijnen.nl Hij is te bereiken via ons contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Shelter VOF h.o. Shelter Vliegengordijnen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor het correct afhandelen van uw bestelling

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch contact
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Shelter VOF h.o. Shelter Vliegengordijnen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Shelter VOF h.o. Shelter Vliegengordijnen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Shelter VOF h.o. Shelter Vliegengordijnen neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Shelter VOF h.o. Shelter Vliegengordijnen) tussen zit. 

Shelter VOF h.o. Shelter Vliegengordijnen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

-Mijnwebwinkel platform voor onze webshop, en hebben geen volgen voor betrokken anders dan het correct afhandelen van uw bestellingen en/of vragen

-Myparcel voor het aanmaken van verzendlabels, en hebben geen volgen voor betrokken anders dan het correct afhandelen van uw bestellingen en/of vragen

-Mollie voor het verwerken van online betalingen of crediteringen, en hebben geen volgen voor betrokken anders dan het correct afhandelen van uw bestellingen en/of vragen

-ING bank om te kunnen internetbankieren en crediteringen te verrichtten, en hebben geen volgen voor betrokken anders dan het correct afhandelen van uw bestellingen en/of vragen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Shelter VOF h.o. Shelter Vliegengordijnen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens - 10 jaar, voor het kunnen verlenen van service en het afhandelen van garantiezaken
Personalia - 10 jaar, voor het kunnen verlenen van service en het afhandelen van garantiezaken                     
Adres - 10 jaar, voor het kunnen verlenen van service en het afhandelen van garantiezaken
Telefoonummer - 10 jaar, voor het kunnen verlenen van service en het afhandelen van garantiezaken
Bestelhistorie - 10 jaar, voor het kunnen verlenen van service en het afhandelen van garantiezaken

Delen van persoonsgegevens met derden

Shelter VOF h.o. Shelter Vliegengordijnen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Shelter VOF h.o. Shelter Vliegengordijnen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Shelter VOF h.o. Shelter Vliegengordijnen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Shelter VOF h.o. Shelter Vliegengordijnen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Shelter VOF h.o. Shelter Vliegengordijnen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Shelter VOF h.o. Shelter Vliegengordijnen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ons contactformulier.

© 2009 - 2024 VliegengordijnenShop.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel